Progam till klienter och terapeuter

Här kommer vårt program till klienter och terapeuter

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2017

KALLELSE
Föreningen Alternativterapeuterna i Lund kallar till årsmöte.

Datum: Måndag 15 maj 2017
Tid: 17.30-21.00.
Plats: Stora Salen, Hälsans Hus, Mårtenstorget 6, Lund.

Klicka här för dagordning

Ev. motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 8 maj 2017. Dessa och övriga möteshandlingar skickas ut per e-post till alla medlemmar och kommer även att finnas tillgängliga i en pärm i receptionen.

Förslag till mötesordförande är Åsa Ohlsson, som ledde förra årets årsmöte. Det är viktigt att du kommer på mötet, eftersom det är viktiga beslut som ska tas om föreningens framtid. 

Varmt välkommen!

Styrelsen

 

Bli medlem i Hälsans Hus

Bli medlem Hälsans Hus Lund