Kurser / Utbildningar

MEDITATIONSYOGA

Ledare: Christel Lilja, Ny Insikt
Datum: start den 21 januari, 8 träffar (undantag vecka 8)
Tid: kl 6.50-7.50 och kl 11.50-12.50 på tisdagar (obs två olika pass)
Pris: 1.500:-/1.400:- förstuderande, arbetslösa och pensionärer
Info & anmälan: christel.lilja@nyinsikt.com eller tfn 0706 - 500 855
Hemsida:www.nyinsikt.com

Vi börjar passen med mjuka, stretchande och avslappnande yinyogaövningar. Vi stannar försiktigt i varje position en längre stund. De enkla positionerna utförs alla långsamt och med ett inåtvänt sinne. Fokus ligger på att vara i nuet och att känna kroppens förnimmelser, våra tankar och känslor - yinyogan blir därmed även en övning i medveten närvaro sk mindfulness.

Som ytterligare bidrag till att stilla sinnet och vända blicken mer inåt avslutas passet med en skön längre meditation/mindfulnessövning.

DU KOMMER GENOM BÅDE YINYOGAN OCH MEDITATIONEN ATT FÅ …

·      konkreta verktyg/övningar för att bland annat hantera stress, det ständiga tankebruset på ett bättre sätt och för att hitta till ditt inre djupa lugn

·       hemuppgifter efter varje träff för fördjupat praktiserande

·        fritt från vecka till vecka välja vilken av de två tiderna/passen som passar dig bäst

·        uppleva kraften och energin som skapas när vi gör denna typ av övningar i grupp tillsammans med andra


MINDFULNESS & MEDITATION
Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt. Du intar genom enkla övningar en mer accepterande och ickedömande hållning till dig själv och livet. Du blir mer lyhörd för andra och mer närvarande i relationer. Mindfulness har i åtskilliga studier visat sig förbättra bland annat just möjligheten att stanna upp för att vara och uppleva mer i nuet, få verktyg för att hantera stress och det ständiga tankebruset. Att hitta tillbaka fokus, koncentration och hitta till ditt inre djupa lugn upplever många förbättras. Även att stärka din självkänsla och få bättre sömn samt att bli mjukare mot dig själv och visa dig själv omsorg och medkänsla är områden som stärks genom träningen.

YINYOGA
YinYoga är en kombination av yoga och mindfulness. Det är en skön och långsam yogaform som alla kan utöva såväl gamla, unga, viga som stela. Vi utför enkla mjuka yogaövningar och stannar i dessa en längre stund samtidigt som vi slappnar av i hela kroppen och vilar i nuet. Du behöver inga speciella kläder och alla övningar är sittande eller liggande. Övningarna ökar bl a flexibiliteten i höfter, benmuskler och gör ryggen lite mer böjlig. I yinyogan är det inte bara kroppen som stretchas utan vi mjukar även upp vårt medvetande. De enkla positionerna utförs alla långsamt och med ett inåtvänt sinne. På grund av att fokus ligger i nuet och på att känna kroppens förnimmelser, våra tankar och känslor - blir yinyogan även en övning i medveten närvaro sk mindfulness.

Christel Lilja är diplomerad mindfulnessinstruktör och utbildad av Mindfulnesscenter, MFC Ola Schenström som är en av Sveriges ledande inom Mindfulness och som själv är utbildad i USA av bland andra professor Jon Kabat-Zinn. Christel är också utbildad inom YinYoga, Vipassanameditation, beteendevetenskap, coaching/parcoaching, sorgbearbetning och KBT. Läs mer om Christel och om tidigare deltagares upplevelser på www.nyinsikt.com.


Varmt välkommen till en vår i lite större närvaro!
Christel