Kurser / Utbildningar

BASAL KROPPSKÄNNEDOM

Ledare: Ingrid Liedman
Datum: 12 måndagar med start 3/2

Tid: kl. 15.15-16.15
Pris: 1.200:-, 1.100:- med FaR (fysisk aktivitet på recept)
Info & anmälan: 0723 - 033 889,
slow.motionab@hotmail.com.
www.slow.motion.se
Ange ditt telefonnummer, så ringer jag tillbaka.

Basal kroppskännedom

"Basal kroppskännedom " förenar västerlänsk och österlänsk rörelsetradition. Träningen syftar till ökad fysisk och metal medvetenhet. Vi övar oss i att vara närvarande i varje övning. Utmaningen består i att lägga märke till vad som sker i kroppen och att bli mer lyhörd för kroppens signaler. Du lär dig att anpassa kraften och att ta i lagom mycket vilket i sin tur ger ett avspänt och välkoordinerat rörelsemönster. De synbart enkla rörelserna stärker hållningsmuskulaturen och bidrar till en balanserad och avspänd hållning. Passar bra för dig med besvär från leder och muskler, olika smärttillstånd samt stressrelaterade besvär. Övandet sker både i liggande, sittande och stående.

Ingrid Liedman, 0723- 033 889, slow.motionab@hotmail.com
www.slow-motion.se
Övningarna sker liggande, sittande och stående.