Kurser / Utbildningar

HATHA YOGA

Klassisk yoga med avslappning och meditation

Lärare: Mariann Malmström
Datum:
Tisdagar kl 19.00-20.30 start 21/9
Torsdagar kl 17.00-18.30 start 23/1
Fredagar kl 16,30-18,00 start 24/1
Anmälan: 0704 - 485 644
malmstrom.mariann@gmail.com
Hemsida: www.sys.se/lund

Välkommen till Satyanandayoga i Lund, klassisk yoga med avslappning och meditation. Satyanandayoga är en klassisk form av hathayoga med yogatekniker från tantrisk tradition. Alla lektioner innehåller kroppspositioner (asana), andningsövningar (pranayama), avslappning, meditation samt yogafilosofi. Avslappning och meditation är i fokus.
Yoga är en levande kunskap med rötter tusentals år tillbaka i Indien vars tekniker syftar till helhet och balans. Övningarna kan anpassas till allas behov. Du kommer att lära dig göra övningarna och vidareutvecklas under kursens gång. Målet är att ge dig som deltagare en utökad känsla av integration, balans och helhet i kroppen, sinnet och själen. Yoga kan praktiseras av alla oberoende av hälsostatus och ålder, och kan fungera som ett utmärkt redskap och hjälp i vardagslivet. Man kan med fördel delta i kurserna flera gånger.
Satyananda Yoga är ett internationellt erkänt yogasystem som är djupt förankrat i en tradition men anpassat för att möta det moderna samhällets behov. Satyananda Yoga inkluderar ett brett spektrum av olika yogasystem som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga utövaren att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.

Satya Yoga drivs av Mariann Malmström (Parvati) certifierad yogalärare sedan år 2002. . Satya yoga är affilierad till Satyananda yoga i Sverige.
För kontakt: malmstrom.mariann@gmail.com , 0704-485 644, www.sys.se/lund

Den huvudsakliga verksamheten är inriktad på yogakurser för privatpersoner. Även massagebehandlingar med meditativ inriktning och individuella yogakonsultationer erbjuds. Satya yoga erbjuder förutom grundkurser även fortsättningskurser, steg 3, yoga för gravida, privata yogakonsultationer, massage med meditativ inriktning, yoga på arbetsplatser samt yoga i skolan.