Kurser / Utbildningar

FAMILJEKONSTELLATION

Ledare: Arpana Sonnsjö
Datum: halvdagar 23/2, 4/5 och 15/6
Tid: 13,00-18,00

Pris: 1.200:-/konstellation, 300:-/representant
Föranmälan
Info: 0722-330788,
www.konstellation.se
http://www.freetob.org

Familjekonstellation

Familjekonstellation är ett kärleksfullt arbete där man jobbar fenomenologiskt här och nu! Vi arbetar med olösta problem och konflikter utifrån ett systemiskt perspektiv! Den enskilda individen ses som del av ett system.
En konstellstion belyser den underliggande dynamiken av invidens problem och kan också ge en harmonisk lösning.
Problemen kan handla om hälsan, relationer & anknytning, känslotillstånd eller vara arbetsrelaterade.

Arpana Sonnsjö  FREE TO BE
Osho-terapeut

Conseling/samtal för enskilda och par
Healing/Kroppsterapi med ljus &  färg/färgpunktur
Konstellationer Inner Child,Systemic and Work oriented

arpana@bredband.net   www.freetob.org
0722-330 788