Kurser / Utbildningar

FAMILJEKONSTELLATION

Ledare: Arpana Sonnsjö

Datum: halvdagar 15/2, 2/5 och 13/6
Tid: 13,00-18,00

Pris: 1.200:-/konstellation, 300:-/representant

Föranmälan

Info: 0722-330788,

www.konstellation.se
http://www.freetob.org


Familjekonstellation

Familjekonstellation är ett kärleksfullt arbete där man jobbar fenomenologiskt här och nu! Vi arbetar med olösta problem och konflikter utifrån ett systemiskt perspektiv! Den enskilda individen ses som del av ett system.

En konstellation belyser den underliggande dynamiken av invidens problem och kan också ge en harmonisk lösning.

Problemen kan handla om hälsan, relationer & anknytning, känslotillstånd eller vara arbetsrelaterade.Arpana Sonnsjö 

Osho-terapeutConseling/samtal för enskilda och par

Healing/Kroppsterapi med ljus &  färg/färgpunktur

Konstellationer Inner Child,Systemic and Work oriented arpana@bredband.net   www.freetob.org

0722-330 788