Kurser / Utbildningar

ÄR DU FLYGRÄDD?

Individuell kurs i Mental träning för flygrädda

Ledare:Mia Regnér stressterapeut/avspänningspedagog och fd. flygvärdinna
Pris: 3.900:- ex moms inkl min bok "En flygvärdinnas hemligheter och sanningar;
Lär dig hantera din flygrädsla med mental träning"
 samt tränings-cd 
Info & anmälan:
070–666 16 57
mentalrekreation@telia.com
www.mentalrekreation.se

Flygrädd???Kursen är helt individanpassad utifrån varje enskild klients önskemål och förutsättningar med fokus på mental träning, stress och rädslan i sig. Tillsammans pratar vi, diskuterar, går genom andnings- och avspänningsövningar, de olika mentala träningsområden och mycket annat allt med mental träning i fokus och som en röd tråd. Kursen är även anpassad, inriktad och öppen för människor med andra rädslor och hinder i livet - du behöver inte vara flygrädd för att börja med mental träning! Oavsett vad det är du är rädd för, känner oro över och hindras av kan mental träning vara ett verktyg för just dig! Boken vi använder är "En flygvärdinnans hemlighter och sanningar: Lär dig hantera din flygrädsla med mental träning" - en bok jag skrivit för dig att ha som ett stöd genom kursen och sen efter när du står på egna ben!