Kurser / Utbildningar

Mindful Yoga (Mindfulness & Yinyoga) – både på Hälsans Hus och Online (Zoom)


Ledare: Christel Lilja, Ny Insikt
Datum: start den 22 september, 8 träffar (undantag vecka 44)
Tid:
Tisdagar kl 7-8 eller kl 11-12
Plats:
Hälsans Hus eller online via Zoom
Pris:
1.500:-/1.400:- för studerande, arbetslösa och pensionärer
Info & anmälan:
christel.lilja@nyinsikt.com eller tfn 0706 - 500 855
Hemsida:
www.nyinsikt.com

Denna träning är en kombination av mindfulness och yinyoga. Vi varvar mjuka, stretchande och avslappnande yinyogaövningar med olika andningstekniker. Vi stannar försiktigt i varje position en längre stund. De enkla positionerna utförs alla långsamt och med ett inåtvänt sinne. Fokus är andetaget och kroppen. Passen avslutas med en skön längre meditation/mindfulnessövning.

DU FÅR;

• förståelse för vad mindfulness är och kan bidra med
• konkreta verktyg/övningar för att bland annat hantera stress, det ständiga tankebruset på ett bättre sätt och för att hitta till ditt inre djupa lugn
• hemuppgifter efter varje träff för fördjupat praktiserande
• varje gång fritt välja vilken av de två tiderna/passen som passar dig bäst
• varje gång fritt välja om du vill delta på Hälsans Hus eller Online
• uppleva kraften och energin som skapas när vi gör denna typ av övningar i grupp tillsammans med andra

MINDFULNESS & MEDITATION

Du intar genom enkla övningar en mer accepterande och ickedömande hållning till dig själv och livet. Du blir mer lyhörd för andra och mer närvarande i relationer. Mindfulness har i åtskilliga studier visat sig förbättra bland annat just möjligheten att stanna upp för att vara och uppleva mer i nuet, få verktyg för att hantera stress och det ständiga tankebruset. Att hitta tillbaka fokus, koncentration och hitta till ditt inre djupa lugn upplever många förbättras. Även att stärka din självkänsla och få bättre sömn samt att bli mjukare mot dig själv och visa dig själv omsorg och medkänsla är områden som stärks genom träningen.

YINYOGA

YinYoga är en kombination av yoga och mindfulness. Det är en skön och långsam yogaform som alla kan utöva såväl gamla, unga, viga som stela. Vi utför enkla mjuka yogaövningar och stannar i dessa en längre stund samtidigt som vi slappnar av i hela kroppen och vilar i nuet. Du behöver inga speciella kläder och alla övningar är sittande eller liggande. Övningarna ökar bl a flexibiliteten i höfter, benmuskler och gör ryggen lite mer böjlig. I yinyogan är det inte bara kroppen som stretchas utan vi mjukar även upp vårt medvetande. De enkla positionerna utförs alla långsamt och med ett inåtvänt sinne. På grund av att fokus ligger i nuet och på att känna kroppens förnimmelser, våra tankar och känslor - blir yinyogan även en övning i medveten närvaro sk mindfulness.


Christel Lilja är mindfulnessinstruktör och utbildad av Mindfulnesscenter, MFC Ola Schenström som är en av Sveriges ledande inom Mindfulness och som själv är utbildad i USA av bland andra professor Jon Kabat-Zinn. Christel är också utbildad inom YinYoga, Vipassanameditation, beteendevetenskap, coaching/parcoaching, sorgbearbetning och KBT. Läs mer om Christel och om tidigare deltagares upplevelser på www.nyinsikt.com.Låt oss tillsammans under hösten nyfiket utforska det som uppstår i nuet!
Varmt välkommen! / Christel