Kurser / Utbildningar

FELDENKRAIS "Medvetenhet genom rörelse"


Ledare: Anna Lisa Valentini
Datum: 13 tisdagar med start 1/9 2020, sista lektion 8/12 ej v. 43 och 44
Tid: 
17.30-18.30
Pris: 1.800 kr pensionärer och studerande 1.400 kr eller 160:-/gång pensionärer och studerande 120 kr
Info & anmälan: 
0733-586 759,
senseandmove@gmail.com

FELDENKRAIS "Medvetenhet genom rörelse"

Vad kan Feldenkrais ge dig?

  • Ökad medvetenhet om ditt rörelsemönster

  • Förbättrad andning

  • Förbättrad hållning och balans

  • Förbättrad koordination och rörlighet

  • Förbättrad självkänsla

  • Mindre stress och spänningar

Feldenkrais är ett pedagogiskt system av övningar för dig som vill lära dig mer om dig själv och din egen rörelseapparat. Med enkla och långsamma rörelser/övningar (i de flesta fall i liggande) ges du möjlighet att själv utforska och lära känna din unika kropp och ditt individuella sätt att använda den.

Varje person har ett unikt sätt att röra sig och använda kroppen vilket gör att alla inte kan följa en förutbestämd mall. I Feldenkrais utförs och anpassas rörelserna utifrån dina personliga förutsättningar och förmågor istället för att du serveras färdiga lösningar. I Feldenkrais ges du tid att utföra och utforska rörelserna och får förslag på alternativa sätt att genomföra dem. Successivt kommer du att lära dig välja de alternativ som känns smidigast och mest skonsamma för dig. Med ökad medvetenhet och ökad repertoar av rörelser följer en rad positiva effekter, beskrivna ovan.

Feldenkrais är helt enkelt en mycket snäll, spännande och kreativ metod för den som vill upptäcka mer av sig själv och sin rörelseapparat. Alla är välkomna, det är bara att knacka på om du är nyfiken!