Kurser / Utbildningar

FAMILJEKONSTELLATION


Ledare: Arpana Sonnsjö
Datum: halvdag lör 5/9 och lör 31/10
Tid:
 13.00-18.00
Pris: 1.200:-/konstellation, 300:-/representant
Föranmäl och Info: 0722-330788, www.freetob.org


Familjekonstellation


Familjekonstellation är ett kärleksfullt arbete där man jobbar fenomenologiskt här och nu. Vi arbetar med olösta problem och konflikter utifrån ett systemiskt perspektiv. Den enskilda individen ses som del av ett system.

En konstellation belyser den underliggande dynamiken av individens problem och kan också ge en harmonisk lösning.

Problemen kan handla om hälsa, relationer & anknytning, känslotillstånd eller vara arbetsrelaterade.

 

Arpana Sonnsjö
Osho-terapeut
Conseling/samtal för enskilda och par
Healing/Kroppsterapi med ljus & färg/färgpunktur
Konstellationer Inner Child, Systemic and Work oriented
arpana@bredband.net
www.freetob.org
0722-330 788