Kurser / Utbildningar

AURA-SOMA STEG 2 Utbildning till terapeut

Ledare: Chrstine Morel
Dipl. lärare i Aura-Soma ASIACT
Datum 4-7 oktober
Tid: 10.00-17.00  7/10 10.00-15.00
Pris: 5.400:-
Info & Anmälan: christine@aura-soma.nu
www.aura-soma.nu  0723-996 822


Aura-Soma steg 2 utbildning till terapeut

Aura-Soma terapeut utbildning är för dig som vill använda kunskapen om färg i ditt healingarbete med andra. Men utbildningen är även för dig som vill arbeta djupare med färg för självinsikt och eget välbefinnande.

Utbildningen är uppdelad på tre steg om vardera fyra dagar som du behöver för att registrera dig som Aura-Soma terapeut och få det slutliga diplomet av Aura-Soma Academy Treford, England. Diplom ges efter varje steg. Kursen ger kunskap om hur Aura-Soma hjälper oss att förbinda oss med naturens vibrerande livskraft och hjälper oss förstå själens och kroppens budskap. Betoning läggs på att Aura-Soma är en själsterapi där människor uppmuntras att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen helandeprocess.

VI får kunskap om de olika färgerna och utforskar på djupet vad de olika färgerna ger oss för nycklar till förståelse och insikt. Eleverna får lär sig hur man använder balansflaskor och essenser i Aura-Soma systemet och får redskap att själva utföra enklare färgkonsultationer.

Christin Morel, utbildad av ASIACT, International Association of Colour Therapeutics, Tetford England.

christine@aura-soma.nu
www.aura-soma.nu
0723-996 822