Kurser / Utbildningar

MJUK YIN YANG YOGA OCH MEDITATION

(Även för seniorer)
Ledare: Edita Juchneviviute
Datum:10 tisdagar med start 8/1, nästa 26/3
ej v 8 15 och 17
Tid: 10.00-11.30
Pris: 1.495:-/1.275:- student, sjukskriven
arbetssökande och pensionärer
Drop in 160:-/140:- per gång
Info & anmälan: edita@harmonioasen.com
www.harmonioasen.com  0708-946 716
Anmäland är bindande missar du något tillfälle kan du
när som helst gå på valfritt pass i mån av plats.
Mjuk Yin Yang Yoga och meditation (även för seniorer)

"The practice of yin/yang yoga helps us learn about tillness in movement and the flow in stillness" Sarah Powers

Välkommen till en kurs i Yin Yang Yoga och meditation som alla kan delta i. Fokus under kursen är att skapa balans mellan kroppen, sinnet och själen. Kursen pasar både dig som är absolut nybörjare och dig som yogat innan eller om du vill komma igång igen efter graviditet eller sjukdom, men vill ha en lugnare form av yoga. Den är extra bra för dig som vill stärka upp kroppen på ett mjukt och lugnt sätt.

De taoistiska begreppen Yin och Yang beskriver de två grundläggande egenskaper eller energier som finns i allting; från vår mat och våra kroppar, till årstiderna och världen runt omkring oss. Yin kvaliteter kan ses som mer inre, passiva, kylande och nedåt. Medan Yang är mer extern, dynamisk, uppvärmning och uppåt. Dessa två ska enligt taoismen vara harmoni vilket då ger balans i livet.

När dessa termer tillämpas i yogan är Yin Yoga en långsammare stil där poserna hålls passivt, längre och arbetar med djupare, tätare vävnader i kroppen - leder, ben och bindväv. Vi håller poserna under längre perioder och släpper in dem med en uppmärksam medvetenhet om de känslor och tankar som uppstår. Yang Yoga i kontrast hänvisar till mer aktiva övningar som arbetar med kraft (Yang), muskler, hud och blodflöde, bygger upp styrka, uthållighet och flexibilitet. Yang-stilar av yoga är de med mer rytm och repition, som exHatha och Vinyasa.

Fördelar med regelbunden Yin/Yang yoga praxis:

Yin Yoga:

Stimulera meridianerna (energikanalern) vilka ger energi till kroppens organ
* Förbättra flexibilitet och rörlighet samt släpper spänningar
* Lugnar ner och balanserar sinne och kropp
* Ökar uthålligheten
* Lugnar ned sinnet genom att bjuda in oss att tillåta andning och Prana (energi)
   att flöda fritt

Att kombinera både Yin och Yang-element i en klass ger en balansera yoga praxis, vi upplever fördelarna med båda stilar och det kan ha en kraftfull effekt på energinivåerna. Målet är att nå balans. Varje klass avslutas med meditation och Savasana - en givande vila.

Varmt välkommen!