Kurser / Utbildningar

YIN YANG YOGA OCH YOGA NIDRA


Ledare: Edita Juchneviciute

Datum: 7 måndagar med start 9/9, ny kursomgång 4/11 
Tid:  Måndagar kl.19.00-20.30

Pris: 1.050:- (895:- student, sjukskriven, arbetssökande och pensionär)
Drop-in 170:-/140:-/gång

Klippkort 5ggr 800:-/675:- gäller under 7 veckors kurs för alla Editas klasser
10ggr 1590:-/1310:-gäller under höstens termin för alla Editas klasser

Info & anmälan: edita@harmonioasen.com
0708-946 716  www.harmonioasen.com
 
Anmälan är bindande skulle du missa något tillfälle
kan du gå på en valfri klass i mån av plats


"The practice of yin/yang yoga helps us learn about stillness in movement and the flow in stillness." Sarah Powes

Välkommen till en kurs i Yin Yang yoga och Yoga Nidra som alla kan delta i. Fokus under kursen ligger att skapa balans mellan kroppen och själen. Kursen passar både dig som är absolut nybörjare och dig som har yogat innan.

De taoistiska begreppen Yin och Yang beskriver de två grundläggande egenskaper eller energier som finns i allting; från vår mat och våra kroppar, till årstiderna och världen runt omkring oss. Yin kvaliteter kan ses som mer inre, passiva, kylande och nedåt. Medan Yang är mer extern, dynamisk, uppvärmning och uppåt. Detta två ska enligt taoismen vara i harmoni vilket då ger balans i livet.

När dessa termer tillämpas i yogan är Yin Yoga en långsammare stil där poserna hålls passivt, längre och arbetar ned djupare, tätare vävnader i kroppen -  leder, ben och bindväv. Vi håller poserna under längre perioder och släpper in dem med en uppmärksam ´medvetenhet om de känslor och tankar som uppstår. Yang Yoga i kontrast hänvisar till mer aktiva övningar som arbetar med kraft (Yang), muskler, hud och blodflöde, bygger upp styrka, uthållighet och flexibilitet. Yang-stilar av yoga är de med mer rytm och repetion, somex Hatha och Vinyasa.

Fördelar med regelbunden Yin/yang yoga praxis:

YinYoga:
  * Stimulerar meridianerna (energikanalerna) vilka ger energi till kroppens organ
  * Förbättrar flexibilitet och rörlighet samt släpper spänningar
  * Lugnar ner och balanserar sinne och kropp
  * Frigör olika känslotillstånd
  * Arbetar djupt med bindväv, senor och ligament

Yang Yoga (Hatha yoga)
  * Stärker och tonar kroppen
  * Förbättrar flexibitet och cirkulation
  * Ökar uthålligheten
  * Lugnar ned sinnet genom att bjuda in oss att synkronisera rörelser med
     våra andetag
  * Avlägsnar spänningar och hinder i kroppen för att tillåta andning och 
     Prana (energi) att flöda fritt

Att kombinera både Yin och Yang-element i en klass ger en balanserad yoga praxis, vi upplever fördelarna med båda stilar och det kan ha en kraftfull effekt på energinivåerna. Målet är att nå balans. Varje klass avslutas med yoga nidra och Savasana -  en givande vila.

Varmt välkommen!