Kurser / Utbildningar

TRAUMASENSIBEL YOGA


Främst för dig som går eller har gått
samtalsterapi (Anpassad hathayoga till målgrupp)
Max 10 deltagare
Ledare: Iris Krüger
Datum: 7 grr 29/4
Tid: 14.00-15.00
Pris: 1.650 kr (1.500 kr student, sjukskriven
med sjukintyg och pensionär)
Info & anmälan: info@vitaraeda.com 0730-778 501
Anmälan är bindande du säkrar din plats (efter min
bekräftelse om din plats /mail) genom inbetalning
på bg 332-9190/swish 1236662801 SENAST 2018-12-20 Traumasensibel Yoga - främst för dig som går eller har gått
samtalsterapi (Anpassad hathayoga till målgrupp) Max 10 platser.