Kurser / Utbildningar

YOGA MED MEDITATION
Lärare: Lotta Ihse
Datum: Fredagen 6/9, 13/, 20/9,
27/9, 4/10 och 11/10
Tid: 15.00-16.00
Pris: 980 kr, för studerande, pensionärer
och sjukskrivna 950 kr
Kläder utrusting: Sköna rörliga kläder, ta med
matta om du har. Matta, block, sittkudde finns
att låna/köpa.
Anmälan & info: yoga@urbanbalanceclub.se senast 19/8
anmälan är bindande, kursen räknas som friskvård
yoga@urbanbalanceclub.se Facebook: @urbanbalanceclub
Yoga med meditation
Den här kursen är för dig som vill ha ett klassiskt yogapass med avslutande meditation. Yoga handlar bland annat om att lära känna din kropps begränsningar och möjligheter, att vara i nuet och hitta balans i kropp och sinne. Du kommer att utmanas och utvecklats utifrån var du befinner dig, oavsett ålder, rörlighet och om du är nybörjare eller en något mer erfaren yogi. Det kommer att finnas yogaprops såsom block, bälte och bolster för att även du som nybörjare, känner dig stel eller tycker det är svårt ska kunna njuta av fördelarna med yoga. Det är nämligen väldigt viktigt att du utgår från hur du och din kropp fungerar och att du hittar rätt placering för dina leder så du undviker skador och hittar sukha (lätthet) i din position. Det är så du upplever yoga. Klassisk yoga ökar inte bara din rörlighet, balans och styrka i kroppen, utan också ditt fokus samt motverkar stress och sömnproblem.

YOGA WITH MEDITATION
This class is for those who want a traditional yoga class with meditation. Yoga is about learning about your body´s limitations and possibilities, being in the present and finding balance in body and mind. You will be challenged on wher you are, regardless of age, mobility and whether you are a beginner or a little more experienced yogi.Classic yoga not only increases  your mobility, balance and strength in your body, but also your focus as well as counteract stress and sleeping problems.

Teacher: Lotta ihse
Time: 15.00-16.00
Date: Fridy 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, and 11/10
Price: 980 kr. For studenst, senior citizens and persons on sick leave 950 kr
Clothing & equipment: Comfortable clothes. Bring a yoga mat if you have one. Mat, block, cushions are available to borrow/bay.
Mail yoga@urbanbalanceclub.se to register no later than 19/8. Resistration is binding. The course is counted as "friskvård".
Contact: yoga@urbanbalanceclub.se , Facebook @urbanbalanceclub