Kurser / Utbildningar

YOGA FÖR STELA

Lärare: Lotta Ihse

Datum: Fredagen 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10 och 11/10
Tid: 15.00-16.00

Pris: 980 kr, för studerande, pensionärer
och sjukskrivna 950 kr

Kläder utrusting: Sköna rörliga kläder, ta med
matta om du har. Matta, block, sittkudde finns
att låna/köpa.

Anmälan & info: yoga@urbanbalanceclub.se, senast 19/8
anmälan är bindande. Kursen räknas som friskvård.


Kontakt:  yoga@urbanbalanceclub.se, Facebook: @urbanbalanceclub
Läs mer på www.urbanbalanceclub.se


Den här kursen är anpassad för dig som känner dig stel och vill lära dig yoga. Yoga handlar bland annat om att lära känna din kropps begränsningar och möjligheter, att vara i nuet och hitta balans i kropp och sinne. Du kommer att utmanas och utvecklats utifrån var du befinner dig, oavsett ålder och rörlighet. Det kommer att finnas yogaprops (hjälpmedel) såsom block, bälte och bolster för att du ska kunna njuta av fördelarna med yoga. Vi utgår från hur du och din kropp fungerar och att du hittar rätt placering för dina leder så du undviker skador och hittar sukha (lätthet) i din position. Det är så du upplever yoga. Yogan ökar inte bara din rörlighet, balans och styrka i kroppen, utan också ditt fokus samt motverkar stress och sömnproblem. Passet avslutas med en kort meditation.

YOGA FOR PEOPLE WHO FEEL INFLEXIBLE
This class is for those who feel inflexible and want to learn and explore the benefits of yoga. Yoga is about learning about your body´s limitations and possibilities, being in the present and finding balance in body and mind. Yoga will not only increases your mobility, balance and strength in your body, but also your focus as well as counteract stress and sleeping problems. The class will end with a short mediation.

Teacher: Lotta ihse
Time: 15.00-16.00
Date: Friday 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, and 11/10
Price: 980 kr. For students, senior citizens and persons on sick leave 950 kr
Clothing & equipment: Comfortable clothes. Bring a yoga mat if you have one. Mat, block, cushions are available to borrow/bay.
Mail  yoga@urbanbalanceclub.se to register no later than 19/8. Resistration is binding. The course is counted as "friskvård". 
Contact: yoga@urbanbalanceclub.se , Facebook @urbanbalanceclub


Read more at www.urbanbalanceclub.se