Kurser / Utbildningar

WAKE UP HAPPY YOGA
Lärare: Lotta Ihse
Datum: Kurs 11/10, 25/10, 8/11 15/11 och
22/11 anmäl sensast 1/10
Tid: 07.00-07.45
Pris: 600 kr/kurs. Studerande, pensionär
och sjukskriven 570 kr/kurs, båda kurserna
1.000 kr. För studerande pensionär och
sjukskriven 950 kr båda kurserna.
Kläder & utrustning: Vanliga kläder (ej tajta)
Ta med matta om du har, matta, block sittkudde
mm finns att låna/köpa. Gemensam frukost för
dem som vill efter passet.
Anmälan & info: Anmäla dig till yoga@urbanbalanceclub.se 
anmälan är bindande och kursen räknas som friskvård
yoga@urbanbalanceclub.se Facebook @urbanbalanceclub
Wake up happy yoga 
Sätt rytmen för dagen och börja med ett morgonpass i yoga. Det här passet är anpassat för att du ska kunna väcka kroppen lugnt och metodiskt och ge dig själv en harmonisk dag utan att du behöver stiga upp extra tidigt, stress iväg, byta om och flåsa vidare till jobbet. Passet är gjort för att du ska hinna! Du behöver inte ha speciella träningskläder på dig (om det inte så att du vet med dig att du svettas väldigt mycket), utan kan komma i de kläder du hade tänkt gå till jobb i. Men tänk på att inte ta på alltför åtsittande kläder just den dagen. Efteråt äter vi en gemensam frukost på när liggande fik för de som vill. Wake up happy yoga passar alla, oavsett ålder, rörlighet eller om du är nybörjare eller mer erfaren.

WAKE UPP HAPPY YOGA
Set the rhythm for the day and start with a morning session in yoga. This class is adapted to allow you to calm your body methodically and give yourself a harmonious day without having to get up extra early, rush to yoga class, home again for a shower and then off to work. The class is created so that you will have time! You do not need to have any special training clothes on you (unless you know that you sweat very much). You can take this class in the clothes you were going to wear for work. But do not take too tight clothing just that day. Afterwards we eat joint brekfast at a nearby coffee shop for those who want to. Wake up happy yoga suits everyone, regardless of age, mobility or whether you are a beginner or more experienced yogi.

Teacher: Lotta Ihse
Time: 07.00-07.45
Course: 11/10, 25/10, 8/11,
15/11 and 22/11 (sing up before 1/10)
Price: autumn 600 kr winter 600 kr for students
senior citizens and persons on sick leave 570 kr
Price all 10 times (both autumn and whinter) 1000 kr
for students, senior citizens and persons in sick leave
950 kr.
Clothing & Other: Regular clothing but not too thigt
Breakfast together after the class for those who want to join.
Bring yoga mat if you have/want. Mat block, cushion etc are available  to
borrow/bay.
Register & Contact: Register by emaling yoga@urbanbalanceclub.se Registration is binding, the course is counted as "friskvård". yoga@urbanbalanceclub.se  facebok @urbanbalanceclub

Läs mer på www.urbanbalanceclub.se