Kurser / Utbildningar

 Restorative yoga (rehabiliterande yoga mot stress)

En lugn, meditativ och terapeutisk yogaform som utförs framför allt liggandes i stillhet och vila. Restorative yoga ger både fysisk, själslig och mental välbehövlig återhämtning, återuppbyggnad och ny energi. Restorative yoga stimulerar det parasympatiska nervsystem och är särskilt bra för dig som är inne i perioder av hög stress, har drabbats eller riskerar drabbas av utmattningssyndrom eller har svårt att varva ner. Denna yogaform kan återuppbygga celler, stärka immunförsvaret, öka blodcirkulationen, ge dig bättre sömn och framför allt hjälpa dig leva hållbart. Till skillnad från Yin yoga så stretchar du inga muskler utan strävar istället efter att hitta totalt vilsamma och avslappnande lägen för bästa möjliga återuppbyggnad av ditt system. Vi använder block, filtar och bolster. Efter passet känns det som att du haft en god natts sömn. Du som är van vid ett högt tempo kan till en början ha svårt att slappna av, men ge inte upp, din kropp och ditt sinne kommer att tacka dig. Restorative yoga är enkel att utföra och passar alla!Yogalärare: Lotta Ihse

Tid: 19.00-20.00

Vinterkurs: Torsdagen 23/1, 30/1, 6/2, 20/2, 27/2 (anmäl senast 19/1)

Vårkurs: Torsdagen 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 (anmäl senast 1/3)Pris vinterkurs 2020: 800:- För studerande, pensionär och sjukskriven 770:-

Pris vårkurs 2020: 800:- För studerande, pensionär och sjukskriven 770:-Alla 10 ggr dvs både vinterkursen och vårkursen: 1500:- . För studerande, pensionär och sjukskriven 1450:- .För denna kurs finns även möjlighet till drop-in i mån av plats. Pris 175 kr/gång. Betalas med Swish på plats innan klassen börjar. Maila senast 1 timme innan till yoga@urbanbalanceclub.se.Kläder: Sköna, mjuka kläder. Vanlig kläder går också bra, dock ej för åtsittande.

Utrustning: Ta med yogamatta om du har en. Skriv annars i meddelandet att du vill låna en.ANMÄLAN: Anmäl dig genom att maila till  yoga@urbanbalanceclub.se. Anmälan är bindande. Kursen räknas som friskvård.

Kontakt:  yoga@urbanbalanceclub.se, Facebook: @urbanbalanceclub

Läs mer på www.urbanbalanceclub.seRestorative yoga (rehabilitative yoga against stress)

A calm, meditative and therapeutic yoga form performed above all in silence and rest. Restorative yoga provides both physical, mental recoveryand new energy. Restorative yoga stimulates the parasympathetic nervous system and is especially good for those who are in periods of high stress, have suffered or are at risk of fatigue syndrome. This yoga form can rebuild cells, strengthen the immune system, increase blood circulation, give you better sleep and, above all, help you live sustainably. Unlike Yin yoga, you do not stretch your muscles but instead strive to find totally restful and relaxing positions for the best possible reconstruction of your system. We use blocks, blankets and bolsters. After the class, it feels like you've had a good night's sleep. You who are used to a high tempo can initially find it difficult to relax, but do not give up, your body and your mind will thank you. Restorative yoga is easy to perform and fits all!Yoga teacher: Lotta Ihse

Time: 19.00-20.00

Winter course: Thursday 23/1, 30/1, 6/2, 20/2, 27/2

Spring course: Thursday 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4Price winter course: 800:- For students, senior citizens and persons on sick leave 770:-

Price spring course: 800:- For students, senior citizens and persons on sick leave 770:-

Price for both autumn and winter course - all 10 times: 1500: - For students, senior citizens and persons on sick leave 1450: -.Clothing: Comfortable, soft clothes.

Equipment: Bring yoga mat if you have one or write in your mail that you want to borrow one.REGISTER: Register by emailing  yoga@urbanbalanceclub.se. Registration is binding. The course is regarded as ”friskvård”.

Contact: yoga@urbanbalanceclub.se, Facebook: @urbanbalanceclub

Read more at www.urbanbalanceclub.se