Kurser / Utbildningar

RESTORATIVE YOGA (Rehabiliterande yoga mot stress)
Lärare: Lotta Ihse
Daturm:torsdag 5/9, 12/9, 19/9,
26/9, 3/10,10/10, 24/10 (sista anmälan 19/8)
torsdag 31/10, 7/11, 14/11 21/11
5/12, 12/12, 19/12 (sista anmälan 14/10)
Tid: 19.00-20.30
Pris: 1.680 kr/kurs eller 3.100 kr för
14 gånger. 1.500 kr/kurs eller 2.850 för
14 gånger studerande, pensionär och
sjukskriven.
Kläder & Utrustning: mjuka kläder, vanliga
kläder ej för åtsittande. Ta med matta om du
har . Matta, block, sittkudde mm finns att
låna/köpa.
Info & Anmälan: Anmäl dig via mail till
yoga@urbanbalanceclub.se . Anmälan är
bindande och kursen räknas som friskvård
yoga@urbanbalanceclub@se 
Facebook @urbanbalanceclub
Restorative yoga (Rehabiliterande yoga mot stress)
En lugn, meditativ och terapeutisk yogaform som utförs framför allt liggandes i stillhet och vila. Restorative yoga ger både fysisk,själslig och mental välbehövlig återhämtning, återuppbyggnad och ny energi. Restorative yoga stimulerar det parasympatiska nervsystem och är särskilt bra för dig som är inne i perioder av hög stress, har drabbats eller riskerar drabbas av utmattningssyndrom eller har svårt att varva ner. Denna yogaform kan återuppbygga celler, stärka immunförsvaret, öka blodcirkulationen, ge dig bättre sömn och framför allt hjälpa dig leva hållbart. Till skillnad från Yin yoga så stretchar du inga muskler utan strävar istället efter att hitta totalt vilsamma och avslappnande lägen för bästa möjliga återuppbyggnad av ditt system. Vi använder block, filtar och bolster. Efter passet känns det som du haft en god natts sömn. Du som är van vid ett högt tempo kan till en början ha svårt att slappna av, men ge inte upp, din kropp och ditt sinne kommer att tacka dig. Restorative yoga är enkel att utföra och passar alla!

Läs mer på www.urbanbalanceclub.se

Restorative yoga ( Rehabilitative yoga against stress)
A calm, meditative and therapeutic yoga form performed above all in silence and rest. Restorative yoga provides both physical, mental recovery and new energy. Restorative yoga stimulates the parasympathetic nervous system and is especially good for those who are in periods of high stress, have suffered or are at risk of fatigue syndrome or are having difficulty unwinding. This yoga form can rebuild cells, strengthen the immune system, increase blood circulation, give you better sleep and, above all help you live sustainably. Unlike Yin yoga, you do not stretch your muscles but instead strive to find totally restful and relaxing positions for the best possible reconstruction of your system. We use blocks, blankets and bolsters. After the class, it feels like you´ve had a good night´s sleep. You who are used to a high tempo can initially find it difficult to relax, but do not give up, your body and your mind will thank you. Restorative yogas is easy to perform and fits all!

Teacher: Lotta Ihse
Time: 19.00-20.30
Autumn thursday5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 
3/10, 10/10, 24/10 (sign up before 19/8)
Winter thursday 31/10, 7/11, 14/11, 21/11,
5/12, 12/12, 19/12 (sign up before 14/10)
Price: Autumn 1.680 kr winter 1.680 kr
for students, senior citizens and persons
on sick leave 1.500 kr  
price for both all 14 times 3.100 kr , for 
students, senior citizens and person on
sick leave 2850 kr.
Clothing; Comfortable, soft clothes
Equipment: Bring yoga mat if you have. Mat block, seat cushion ets.
are available to borrow/buy.
Register: Register by emailing yoga@urbanbalanceclub.se
Registration is binding, the course is counted as "Friskvård"
Contact: yoga@urbanbalanceclub.se Facebook @urbanbalanceclub 

Läs mer på www.urbanbalanceclub.se