Kurser / Utbildningar

MEDITATIONSKURS
Ledare: Lotta ihse
Datum: söndag 11/8, 18/8, 25/8
Tid: 10.00-11.00
Pris: 750 kr studerande, pensionär
och sjukskriven 720 kr
Kläder & utrustning: Mjuka kläder, ta med matta
om du har. Matta, block sittkudde mm finns
att låna/köpa.
Anmäla & Info: anmäl dig via mail till
yoga@urbanbalanceclub.se senast 1/8,
anmälan är bindande kursen räknas
som friskvård.
Kontakt: yoga@urbanbalanceclub.se  
Facebook @urbanbalanceclub
Meditationskurs
Meditation är en uråldrig teknik som används för att vända uppmärksamhet inåt i ett tillstånd av fullständig avslappning. En stund där du kan befinna dig i nuet - utan tankar eller känslor som stör. När vi mediterar aktiverar vi serotonin ( må-bra-hormonet) och efteråt infinner sig en känsla av fokus, lugn och harmoni, en effekt som kan sitta i ett tag. Att lära sig meditera kräver viss träning precis som allt annat. En del lär sig tekniken med en gång och för andra tar det lite längre tid. Men redan efter ett par gånger kommer de flesta uppleva skillnad. På den här meditationskursen får du lära dig några enkla knep som gör att du kan guida dig själv. Du kommer också märka hur bra du mår av det, och du kommer att längta till nästa tillfälle. Studier visar att redan efter åtta veckor med regelbunden meditation sker förändringar i de delar av hjärnan som är viktig för minnet, inlärning och känslor. Du upplever en större närvaro, kan hantera stress lättare och kan få ett annat perspektiv på jobbiga känslor. Meditation kan utföras av alla och teknikerna anpassas efter deltagarna. Vi avslutar alltid meditationen med att ta tid på oss att landa efteråt, och det finns även lite tid efter passet om du behöver fråga om något.

MEDITATION COURSE
Meditation is an ancient technique used to turn your attention inward in a state of complete relaxation. A moment where you can be in the present - without thoughts or feelings that disturb. When we meditate, we activate the serotonin (the well-being hormone) and afterwards se sense focus calm and harmony, an effect that can sit for a while. Learning to meditate requires some training just like anything else. Some learn the technology right away and for others it takes a littel longer. But after a couples of times, most people will experience a difference. At this meditation course you will learn som simple tricks that will allow you to
guide yourself. You will also notice how well you feel about it, and you will long for the next opportunity. Studies show that, after eight weeks of regular meditation, changes occur in the parts of the brain that are important for memory, learning and emotions. You experience a greater presence, can handle stress more easily and can get a different perspective at difficult times. Meditation can be performed by everyone and the techniques will be adapted to the participants. We always end the meditation by taking the time to reground afterwards, and there is also some time after the class if you hav questions.

Teacher: Lotta Ihse
Time: 10.00-11.00
Date: sunday 11/8, 18/8, 25/8
Price 750 kr for sudents, senior citizens and persons on sick leave 720 kr
Clothing: Confortable soft clothes
Equipment: Bring yoga mat if you hav one, matts, blocks, cushions etc
are available to borrow/buy.
Register bu emailing yoga@urbanbalanceclub.se no later than 1/8.
Registration is binding, the course is counted as "friskvård"
Contact: yoga@urbanbalanceclub.se Facebook @urbanbalanceclub