Kurser / Utbildningar

FAMILJEKONSTELLATION

Ledare: Arpana Sonnsjö

Datum: halvdag lördagar 21/8, 30/10 och 11/12

Tid: 14.00-19.00

Pris: 1.200:-/konstellation, 300:-/representant

Föranmäl och Info: 0722-330788, www.freetob.org

Familjekonstellation

Familjekonstellation är ett kärleksfullt arbete där man jobbar fenomenologiskt här och nu. Vi arbetar med olösta problem och konflikter utifrån ett systemiskt perspektiv. Den enskilda individen ses som del av ett system.

En konstellation belyser den underliggande dynamiken av individens problem och kan också ge en harmonisk lösning.

Problemen kan handla om hälsa, relationer & anknytning, känslotillstånd eller vara arbetsrelaterade.

Arpana Sonnsjö

Osho-terapeut

Counselling/samtal för enskilda och par

Healing/Kroppsterapi med ljus & färg/färgpunktur

Konstellationer Inner Child, Systemic and Work oriented

arpana@bredband.net

www.freetob.org

0722-330 788