Kurser / Utbildningar

Aura-Soma Inspirationsdag 25/9, 9:30-17:00

Välkommen till en inspirerande dag med färger och dofter! Genom ditt val av färger blir du mer medveten om vem du är och om dina inre egenskaper. Du får lära lite om vad de olika färgerna betyder och hur de påverkar dig på olika plan.Vi lär oss att använda balansflaskor, pomandrar och quintessenser och hur dessa produkter förstärker effekten av healing.

Varje deltagare får välja fyra flaskor och får en personlig konsultation och tolkning i gruppen. Ni får med er varsin balansflaska att använda med hemma!

Ledare: Christine Morel
Datum: 25/9 2021
Tid: 9:30 - 17.00
Pris: 1300 kr
Info & anmälan: Christine Morel 0723 – 99 68 22
 christine@aura-soma.nu

www.aura-soma.nuAura-Soma steg 1, Utbildning till terapeut

Aura-Soma terapeut utbildning är för dig som vill använda kunskapen om färg i ditt healingarbete med andra. Men utbildningen är även för dig som vill arbeta djupare med färg för självinsikt och eget välbefinnande.
Utbildningen är uppdelad på tre steg om vardera fyra dagar som du behöver för att registrera dig som Aura-Soma terapeut och få det slutliga diplomet av Aura-Soma Academy Tetford, England. Diplom ges efter varje steg. Kursen ger kunskap om hur Aura-Soma hjälper oss att förbinda oss med naturens vibrerande livskraft och hjälper oss att förstå själens och kroppens budskap. Betoning läggs på att Aura-Soma är en själsterapi där människor uppmuntras att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen helandeprocess.
Vi får kunskap om de olika färgerna och utforskar på djupet vad de olika färgerna ger oss för nycklar till förståelse och insikt. Eleverna får lära sig hur man använder balansflaskor och essenser i Aura-Soma systemet och får redskap att själva utföra färgkonsultationer.

Christine Morel, utbildad av ASIACT, International Association of Colour Therapeutics, Tetford England.

Ledare: Christine Morel
Datum: 5-8/11 2021
Tid: 10.00 - 17.00, sista dagen slutar 15.00
Pris: 5400 kr
Info & anmälan: Christine Morel 0723 – 99 68 22
 christine@aura-soma.nu
www.aura-soma.nu