Kurser / Utbildningar

Aura-Soma steg 1, Utbildning till terapeut

Aura-Soma terapeut utbildning är för dig som vill använda kunskapen om färg i ditt healingarbete med andra. Men utbildningen är även för dig som vill arbeta djupare med färg för självinsikt och eget välbefinnande.
Utbildningen är uppdelad på tre steg om vardera fyra dagar som du behöver för att registrera dig som Aura-Soma terapeut och få det slutliga diplomet av Aura-Soma Academy Tetford, England. Diplom ges efter varje steg. Kursen ger kunskap om hur Aura-Soma hjälper oss att förbinda oss med naturens vibrerande livskraft och hjälper oss att förstå själens och kroppens budskap. Betoning läggs på att Aura-Soma är en själsterapi där människor uppmuntras att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen helandeprocess.
Vi får kunskap om de olika färgerna och utforskar på djupet vad de olika färgerna ger oss för nycklar till förståelse och insikt. Eleverna får lära sig hur man använder balansflaskor och essenser i Aura-Soma systemet och får redskap att själva utföra färgkonsultationer.

Christine Morel, utbildad av ASIACT, International Association of Colour Therapeutics, Tetford England.

Ledare: Christine Morel
Datum: 11-14/2 2022
Tid: 10.00 - 17.00, sista dagen slutar 15.00
Pris: 5400 kr
Info & anmälan: Christine Morel 0723 – 99 68 22
 christine@aura-soma.nu
www.aura-soma.nu


Aura-Soma steg 2, Utbildning till terapeut
Aura-Soma terapeut utbildning är för dig som vill använda kunskapen om färg i ditt healingarbete med andra. Men utbildningen är även för dig som vill arbeta djupare med färg för självinsikt och eget välbefinnande.

Under steg 2 fördjupar vi konsultationsmetoden. Vi går igenom varje färg på olika nivåer. Dessutom sätts Aura-Soma i relation till andra metoder.Steg två ger kursdeltagarna en ökad säkerhet i att göra konsultationer och efter den här kursen är man redo att ge konsultationer till allmänheten.Presentation av färgerna på fem olika nivåer: symboliskt, andligt, mentalt, känslomässigt och fysiskt. Fördjupning av färgcirkeln. Vilka grundfärger ingår i varje färg. Vilken färg finns det mest av i en persons val. Djupare förståelse för de tre grundfärgerna blått, gult och rött.Vilka kristaller ingår i de olika produkterna.Fördjupning av quintessenserna. Presentation av de olika mästarna som gett namn åt quintessenserna.

Christine Morel, utbildad av ASIACT, International Association of Colour Therapeutics, Tetford England.

Ledare: Christine Morel
Datum: 20-23/5
Tid: 10.00 - 17.00, sista dagen slutar 15.00
Pris: 5400 kr
Info & anmälan: Christine Morel 0723 – 99 68 22
 christine@aura-soma.nu
www.aura-soma.nu