Terapeuter

Henrik Lindeberg

Henrik Lindeberg

Mottagning: Hälsans Hus i Lund och Terapi- och Friskvårdscentrum i Malmö
Tel: 073-816 97 46, 046-12 10 90

Hemsida:
www.novahumanresurs.se

e-mail:
info@novahumanresurs.se

Jag är humanist och tror på människan och hennes oändliga möjligheter. Jag är också socionom, lärare, diplomerad samtalsterapeut (psykosyntes) och organisationscoach (ICF-certifierad coach) och har en steg-1 utbildning i integrativ psykoterapi, där jag arbetar med psykosyntesen som grund och integrerat med
KBT och ACT.
Under 35 års tid har jag arbetat med människor, både med ungdomar och vuxna, varav 25 år som ledare. Nova Human Resurs har varit igång sedan 2002.

Som samtalsterapeut> eller coach för Dig vill jag gärna vara med Dig på din inre resa mot att bli den Du är. Jag vill arbeta med respekt, kärlek och med en helhetssyn på Ditt liv.
Målet är att Du skall finna en väg som leder framåt, mot ökad självkännedom och en bättre balans. Du ska kunna hitta Ditt syfte, utnyttja hela Din potential och ta ansvar för och styra Ditt liv.
Frågor som jag gärna arbetar med i samtalsterapi är förändring, relationer, arbetsrelaterade problem, livskriser och personlig utveckling.

I coaching,>livscoaching>och karriärcoaching>, arbetar vi mer handlings- och lösningsinriktat. Du ökar din självkännedom och fokuseringsförmåga.
Du hittar ditt syfte, du förbättrar din prioritering och arbetar mot balans och uppsatta mål. Du kan bli coachad inom alla områden, arbetsliv, studier, fritid, men också i personlig utveckling. I coaching plockar du fram din egen potential på ett positivt och framtidsinriktat sätt.

Ofta kan vi hitta en väg framåt som förenar dessa båda inriktningar (samtalsterapi och coachning) till en optimal blandning, s k djup-coaching>.

Jag vänder mig till både individer, par och grupper.

I mitt arbete följer jag Psykosyntesförbundets etiska riktlinjer, har självklart fullständig sekretess, innehar ansvars- och behandlingsförsäkring och F-skattebevis (Nova Human Resurs).

Förutom samtalsterapi och coaching arbetar jag också med ledarskapsutveckling och handledning.

Jag har en studentrabatt på 50% på samtalsterapi och coaching.
Du som är pensionär, arbetslös eller sjukskriven får 25% rabatt. 

>Du får ett första förutsättningslöst ”prova på-samtal” (vägledning), gratis för Dig!>


Du är varmt välkommen att höra av Dig.>