Terapeuter

Lisa Förlin

lisa

Coaching
Coaching hos Hållbarhetsholken innebär att du coachas till att finna vägen, härifrån och framåt, för det arbete du vill göra med just din personliga utveckling. Utgångspunkten för coachingen är att söka svaren inom dig själv.

Jag kan coacha dig ifall du vill:

  • Tydliggöra för dig själv vart du är påväg och hur du vill ta dig dit.
  • Möta alla sidor av livet.
  • Utmana dig att möta alla sidor hos dig själv.
  • Utforska dina mål i livet, karriären, för din personliga hälsa, relationer mm.
  • Undersöka vad som är dina mål.
  • Öva upp din självkänsla

Läs gärna mer: http://www.hallbarhetsholken.se/mer-om-coaching

Reiki-healing
Vid en Reiki-behandling kan jag ge dig en stunds avkoppling och självläkning för att du bättre ska kunna njuta av din livsväg.

Reiki betyder, den universella livskraften/andliga livskraften, lite beroende på översättning. Det har med vår djupare livskraft att göra. Rei - den universella/andliga delen och Ki - livskraften. Det är samma livskraft som exempelvis i Taichi, Feng shui, Qigong mm. Men i Reikin överförd genom en människa till en annan. Mer om Reiki och mina tankar kring healing finns att läsa här: http://www.hallbarhetsholken.se/reiki-2016

Breathwalk
Jag håller kurser i Breathwalk, en meditativ promenad med övningar från kundaliniyoga.

En kurs i Breathwalk ger:

  • Regelbunden meditativ promenad.
  • Naturens läkande fördelar.
  • Mjukhet i muskler utifrån de kundaliniyogarörelser och den stretch som ingår.
  • Ökad närvaro och lugn i dig själv med de andningstekniker du lär dig.

Mer info om Breathwalk med mig: http://www.hallbarhetsholken.se/breathwalk

Jag har en bakgrund som civilingenjör där jag tagit mitt intresse för personlig utveckling och numera gjort till min yrkesväg.

Under 2017 kommer jag att utöka med ayurvedisk hälsovägledning.

Varmt välkommen till mig och Hållbarhetsholken!

Du når mig på:
www.hallbarhetsholken.se
lisa.forlin@hallbarhetsholken.se
0730-353996

Reiki-master och Breathwalk-instruktör