Terapeuter

Antje Swart

Antje Swart for web May 2014 Face Only

Mottagning: Hälsans Hus I Lund
Tel: 076-2879073

Hemsida:
www.holistic-hypnosis.se

e-mail:
antje@holistic-hypnosis.se

språk: engelska, tyska och afrikaans
language: english, german and afrikaans

Välkommen

Holistic Hypnosis är en plats där du kan hitta balans, harmoni och välbefinnande

Individuella samtal, föreläsningar och seminarier för företag

Har du någon gång funderat på hur du kan ändra ditt liv? Hur du kan nå till ett mål, bli mer avslappnad, bli friskare, frigöra dig av begränsande tankemönster eller självsabotage, lugna de störande inre rösten som tar din uppmärksamhet. Kanske har du en unik livsväg du vill följa. Kundbaserad hypnos är ett effektivt och tryggt sätt att låsa upp din potential så att du kan skapa det livet du förtjänar.

Mitt sätt att närma mig till hypnosterapin är lösningsbaserad, med en känsla för praktiska detaljer. Som högintuitive men med båda fötterna på jorden, mer än 10 års erfarenhet av olika healingmetoder ger jag dig skräddarsydda sessioner; att alltid har dina unika omständigheter i tanken. Genom hypnos kan jag hjälpa dig att sätta dig fri, ändra de begränsande tankarna och oönskade vanorna, få kontakt med din inre visdom och resurser, så att också du kan bli den du verkligen vill bli.

Den bästa tiden för förändring är nu, lyssna på den inre rösten som säger du kan. Ta dina egna resurser och skapa ett liv du känner du tjänar. Lås upp din potential, det är möjligt!

Du är välkommen att kontakta mig på 076-2879073 eller antje@holistic-hypnosis.se för att diskutera om dina möjligheter. Consultationen accepteras
som friskvård hos de flesta arbetsgivare.

Jag ser fram emot att träffa dig,
Antje

CHT (Certified Hypnotherapist non-medical)
CPTF (Certified Parts Therapy Facilitator)

Medlem: IMDHA, USA 

Welcome

Holistic Hypnosis is a place where you can find balance, harmony and wellbeing.
One on one personal sessions, corporate talks and seminars

Have you ever wondered how to turn your life around? How to achieve a goal, become more relaxed, get healthier, free yourself from limiting belief systems or self-sabotage, calm those inner voices in your head that are constantly arguing. Maybe you have a unique path that you like to follow. Client-centered Hypnosis is an effective and safe way to unlock your potential so you can create the life you deserve.

Solution orientated with a keen sense for practicality are cornerstones of my approach to Hypnotherapy. Highly intuitive yet with both feet firmly on the ground more than 10 years of experience in various healing modalities benefit you in each highly personalised session; always keeping your unique circumstances in mind. Through Hypnosis I can help you to set yourself free, change those limiting thoughts and unwanted habits, connect to your inner wisdom and resources so that you too can be who you truly want to be.

The best time for change is now, listen to that inner voice that lets you know you can. Take your inner resources and create the life you feel you deserve. Unlock your potential, it is possible!

You are welcome to contact me on +46 (0)76-2879073 or antje@holistic-hypnosis.se to discuss your solution.

Looking forward to meet you.
Antje

CHT (Certified Hypnotherapist non-medical)
CPTF (Certified Parts Therapy Facilitator)

Affiliation: IMDHA, USA