Terapeuter

Agneta Ivanov

agneta

Jag är legitimerad logoped sedan 1998. Genom mitt företag, Lingua Logopedi Skåne, erbjuder jag uttalsträning för personer med svenska som andraspråk. Individuella lösningar som utgår från den enskilda personens behov och önskemål där målet är att personen ska känna sig mer säker på att kommunicera och göra sig förstådd på svenska.

Jag erbjuder även föreläsningar om språkutveckling hos barn, olika former av språkliga svårigheter samt alternativ och kompletterande kommunikation. Det kan till exempel handla om Tecken som stöd till talet och bildkommunikation. Vid behov ingår handledning kring kompensation, bemötande och stimulans för enskilda barn och ungdomar. Även här erbjuder jag skräddarsydda lösningar som utgår från kundens behov och önskemål.

www.lingualogopedi.se

Telefon: 0725 170200

Meil: lingua.logopedi@gmail.com