Terapeuter

Stig Bertelsen

Stig BertelsenBehandlingar

  • QHHT (Quantum Healing Hypnosis Technique)
  • BQH (Beyond Quantum Healing)
  • Coaching och samtal
  • Tapping-tekniker
  • Shamanism

Stig Bertelsen tar sig an klienter med livsfrågor, hälsofrågor, existentiella frågor om liv och död och inte sällan en kombination av de tidigare nämnda.

”Människor med svåra depressioner, dålig verklighetsuppfattning, ångesttillstånd samt drogrelaterade problem skall söka hjälp i den vanliga vården.” (Stig B)

QHHT (Quantum Healing Hypnosis Technique)
Stig är utbildad i Dolores Cannons metod Quantum Healing Hypnosis Technique. Denna metod är exceptionellt väl anpassad för att med hjälp av hypnos komma åt tillstånd av ohälsa som kan vara sprungna ur vardagen eller tidigare livs-upplevelser. Varsamt guidad kommer klienten oftast i kontakt med frågor som stått obesvarade under långa tider. På senare tid har det även skett kontakt med anhöriga på andra sidan. Det är dock inte huvudsaken. Det är läkningen som är det viktiga.

BQH (Beyond Quantum Healing)
Parallellt utbildade sig Stig i den metodutveckling som Dolores tidigare medarbetare Candace Craw-Goldman presenterade förra året. Beyond Quantum Healing (BQH) heter metoden som egentligen är ett helt nät av metoder. Då Stig är en av få QHHT/BQH-terapeuter i denna del av världen pågår ett ständigt metod och erfarenhetsutbyte med andra terapeuter i över hela världen.

Vad är skillnaden mellan metoderna? Den stora skillnaden är att i BQH är man tillåten att blanda olika metoder och tekniker man kan i övrigt för klientens bästa. En annan hårklyvande detalj är att man får göra online-sessioner inom BQH vilket är otillåtet inom QHHT-metoden.

Vad är skillnaden i QHHT/BQH mot andra Past Life Regression-tekniker? Troligtvis är det stora fokus som läggs på samarbetet med klientens s k Högre Jag/Innersta Jag gör att det i vissa aspekter mer liknar shamanismen, fast i hypnosform. Beyond Quantum Healing kan också genomföras som Skype eller Zoom-session. Beyond Quantum Healing är också kortare sessioner än Quantum Healing Hypnosis Technique.

Processen ser i både QHHT/BQH ut ungefär som följer:
Frågeformulär skickas till klienten – Sessionen inleds med ett långt samtal där också de efterfrågade frågorna gås igenom – Hypnosdel där frågeställningarna tas upp och strategier/healing ges, sessionen spelas in – efterföljande samtal/utvärdering – 10 dagar senare uppföljande samtal via telefon eller mail. Eventuell ny session bokas eller nytt uppföljande samtal sker.

Coachning och samtal:
Som coach (livs/karriär/jobbcoach) har Stig coachat flera hundra klienter under ca 15 år i Skåne. Bakgrunden är inom beteendevetenskap främst socialpsykologi, sociologi och kommunikationsvetenskap. Därefter har han kompletterat med olika kurser och workshops t ex krishantering för nyanlända flyktingar. Detta har byggt på med egna studier i gruppdynamik, organisationteori mm.
Genom de många årens arbete med människor i kris har han även erfarenhetsmässigt byggt uppe en stor kunskapsbank och metodik att jobba med.

Därutöver har Stig ett stort nätverk i regionen som hjälp för de som behöver en vägvisning åt egen eller en helt ny försörjning.

Tapping-tekniker:
Stig är med i en internationell grupp som utvecklar tappingtekniken CTT (Consciousness Transformation Technique) och har med tekniken kunnat nå goda resultat på en mkt kortare tid än andra liknande tekniker som EFT eller TFT, vilka i sig är mycket etablerade och framgångsrika för en del besvär.

Shamanism:
För 20 år sedan började Stig att utbilda sig i shamanism, s k core shamanism men med fokus på nordisk natur och folktro. Stig lärde också av en av våra sista skånska botare Fritiof Fiskare. Efter några år började han hålla s k trumresor bl a på Hälsans Hus. Genom 2 års intensiva studier för en helare utbildad i Syd-Amerika och Karibien mfl ställen började ett arbete med healing. Idag utförs healingen främst inom QHHT eller BQH utom vid speciella tillfällen. (Vid livshotande tillfällen tas kontakt med den vanliga sjukvården ). Shamanismen är som bäst för klienter som har tappat kontakten med Jorden, och naturen.

Stig utför sessioner på svenska, engelska eller danska…

Bokning och förfrågningar:

mobilnr 0734-01 11 95 eller e-mail stig.bertelsen@ownit.nu

www.stigbertelsen.com
www.facebook.com/StigBertelsenInnerWellness
www.facebook.com/StigBertelsenInnerWellness