Terapeuter

Lotta Ihse

Lotta Ihse


 
  • Yoga
  • Slow yoga
  • Vinyasa yoga
  • Restorative yoga
  • Yoga för stela
  • Meditation
  • Breathwalking
  • Office yoga
  • Golfyoga

Lotta Ihse

Vill du ha mer balans i livet, styrka i kroppen och lugn i sinnet? Alla mina yogaklasser har syftet att ge dig verktygen att kunna leva ditt liv hållbart i en värld som snurrar allt fortare! Så du kan ta pauser i vardagen, bli gladare bara genom en bättre hållning och hitta lugnet i stressiga situationer. Lite mer ”urban balance” helt enkelt.

Här hittar du yoga-pass som är anpassade för olika behov, stadier i livet, erfarenhetsnivåer eller till och med dagsform såsom olika takt, humör, tid på dygnet eller rörlighet. Det kan till exempel vara yoga för stela, wake-up yoga, slow yoga, office-yoga, restorative yoga (yoga mot stress/rehabiliterade), yoga för ökad kroppskännedom, meditationskurser och mycket mer. Vi använder så kallade yogaprops, det vill säga block, bälten och kuddar för att även du som är nybörjare, känner dig stel eller tycker det är svårt ska kunna njuta av fördelarna med yoga. Det är nämligen väldigt viktigt att du utgår från hur du och din kropp fungerar och att du hittar rätt placering för dina leder så du undviker skador och hittar sukha (lätthet) i din position. Det är då du upplever yoga. Alla pass avslutas med meditation.

Jag som står bakom the Urban Balance club heter Lotta Ihse och är certifierad yogalärare, utbildad inom ISHTA-yoga och i breathwalking (yoga i naturen). Min egen resa mot ett hållbart liv började för några år sedan, då jag efter tjugo års stillasittande, stressigt och krävande arbete framför datorn tog ett aktivt beslut att yogan skulle bli en betydande del av mitt liv, oavsett dagsform och trots ständig tidsbrist. Mitt motto var: lite är bättre än inget alls. Med små steg, mycket vilja och rätt yogaträning så hittade jag vägen till ett hållbart liv! Du kanske precis som jag då letar efter mer balans, styrka och lugn? Det går att kombinera till exempel ett krävande arbete, ständig uppkoppling, vara otränad och stel, ett aktivt familjeliv och fullspäckad fritid med konsten att leva hållbart. Yoga kan hjälpa dig med det, oavsett dina förutsättningar. Kom ihåg – yoga är verkligen till för alla. Och det är aldrig för sent att börja. Välkommen till mina klasser!!

Kontakta gärna mig. Jag finns på Facebook: @urbanbalanceclub där jag lägger ut alla mina klasser.
Du kan också nå mig på mail: yoga@urbanbalanceclub.se
Läsa mer här: www.urbanbalanceclub.seDo you want more balance in life, strength in the body and peace of mind? All my yoga classes have the purpose of giving you the tools to be able to live your life sustainably in a world that spins faster and faster! So you can take breaks in everyday life, be happier and find calm in stressful situations. Simply have a bit more "urban balance” in your life.

I offer yoga classes that are adapted for different needs, stages in life, experience levels or even day shape such as different pace, mood, time of day or mobility. For example, it can be yoga for rigid, wake-up yoga, slow yoga, office yoga, restorative yoga (yoga against stress / rehabilitated), yoga for increased body awareness, meditation classes and much more. We use so-called yoga props, that is, blocks, belts and bolsters, so that even you who are beginners, feel stiff or think it is difficult can enjoy the benefits of yoga. All classes end with meditation.

My name is Lotta Ihse and I am a certified yoga teacher, trained in ISHTA yoga and in breathwalking (yoga in nature). My own journey towards a sustainable life began a few years ago. After twenty years of stressful and demanding work in front of the computer, I was basically suffering from headaches every other day. So I decided that yoga would become a more significant part of my life, regardless shape of the day and despite constant time shortage. My motto was: little is better than nothing at all. With small steps, a lot of will power and the right yoga training, I found the way to a sustainable life! Maybe you are looking for more balance, strength and calm just like me back then? It is possible to combine, for example, a demanding work, urban life, constant online presence, being untrained and rigid, an active family life and leisure with a sustainable living. Yoga can help you with that, regardless of your circumstances. Remember - yoga is really for everyone, no matter the conditions. And it's never too late to start. Welcome to my classes!!

Contact me at Facebook: @urbanbalanceclub, mail: yoga@urbanbalanceclub.se or at my website: www.urbanbalanceclub.se (will be published after summer)