Terapeuter

Marie-Louise Grahn

Picture1

Marie-Louise Grahn, leg psykoterapeut KBT och lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.

Tillsammans med dig arbetar jag med följande problematik:
 * Stressrelaterad ohälsa och utmattning 
 * Nedstämdhet och lättare till medelsvår depression
 * Oro/ångest
 * Sorgebearbetning
 * Livsomställning vid oväntade förändringar i ditt liv
 * Livsomställning vid tinnitus och hörselnedsättning

Under de första sessionerna beskriver du din problematik och vi sätter upp mål för din behandling. Utifrån behandlingsplanen provar du alternativa sätt att möta svårigheterna mellan sessionerna. Behandlingen utgår från lämplig behandlingsform inom KBT och utifrån din specifika problematik. Inom KBT har jag även fördjupad kompetens inom ACT, Acceptance and Commitment Therapy och Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Jag erbjuder även workshops, föreläsningar och gruppbehandling i Mindfulness som stresshantering.

Kontakt: E-post info@grahnpsykoterapi.se Tel 0734-64 11 63