Terapier / Behandlingar

Zonterapi

Zonterapi utgår från en helhetssyn på människan. Vid zonterapi används en tryckteknik som verkar på bestämda reflexzoner på fötterna.
Dessa zoner motsvarar organ och kroppsdelar i övriga kroppen. Behandlingen utförs med en speciell teknik där man använder tummarna,
fingrarna eller en så kallad zonstav.
Med zonterapi kan man behandla ryggsmärtor och värk i kroppen, magproblem, förstoppning, sömnsvårighet och många andra besvär genom
att trycka på motsvarande zoner eller punkter på foten.

Terapeuter:  

Zhao Ming, www.zhao-ming.com