Terapier / Behandlingar

Psykoterapi

Samtalsterapi där fokus inte läggs på själva symtomet utan symtomet ses som ett uttryck för en inre
eller yttre konflikt eller för svårigheter som behöver bearbetas. Det finns alltid en orsak till de olika
sätten att hantera känslor, och därför blir terapins mål att få insikt i de grundläggande orsakerna för
att kunna öppna upp bearbetnings- och accepterandeprocessen.

Terapeut:
Alexandra Sourander, www.psykologalexandrasourander.se

Gertrud Härstedt www.hjertat.se