Terapier / Behandlingar

Mindfulness

Vi möts i en atmosfär av acceptans, lyhördhet och direkthet och utforskar vad du upplever i stunden lager för lager.
Du kommer med en situation som är gammal eller aktuell och vi utgår från vad du upplever i kroppen; känslor, tankar och förnimmelser.

Terapeut:
Christel Lilja, www.nyinsikt.com
Katarina Lundblad, www.levnu.net