Terapier / Behandlingar

Mental träning

Mental träning innebär att man med olika verktyg och övningar lär sig och tränar sig till att förändrar ett invant sätt tänka, tolka, känna och handla. När man tränar mental träning sätter man i gång en process som påverkar hela livet och vara livet ut.

Det är vanligt att man börjar först intresserar sig för mental träning då man hamnar i någon form av svårigheter tex någon form depression, upplever sorg eller om man tex hamnar inom det klassiska utmattningssyndromet. Kanske borde man arbeta med mental träning i förebyggande syfte istället, allt för att bibehålla hälsan och välbefinnandet men också för att lära sig lyssna på de egna inre och yttre signalerna: att lära sig att undvika hamna i ett tillstånd då man upplever hopplöshet, uppgivenhet, sorg, oro och tvivel.

Med mental träning finner man styrka och ökar upp tilltron till sig själv, man lär känna sig själv, man stärker sin självkänsla, finner självinsikt och självtillit och med detta bygger man upp sitt självförtroende så att man är rustad för allt det man i livet kanske ska möte – och många gånger kommer att möta - man gör sig själv mentalt robust!

Mental träning är precis som det låter, träning; man tränar på att tänka positivt, tränar på att fokusera på glädjeämne, tränar på att tro på sig själv, tränar på att andas "rätt" och att slappna av i musklerna för att genom etta öka den fysiska och psykiska energin. Precis som allt annat man ska lära sig så måste man avsötta tid och träna – det finns inga genvägar och det är ibland ett hårt arbete, och precis som när man tränar och bygger upp sin kropp så att den blir stark och frisk genom att träna "rätt" och äta "rätt" så tränar man sin hjärnan genom att lära sig tänka ”rätt”: och man blir det man tänker - man är det man tänker... "Du är din Lyckas Smed"...

Terapeuter:

Mia Regnér, www.mentalrekreation.se