Terapier / Behandlingar

Kognitiv Terapi

Kognitiv Terapi har starkt vetenskapligt stöd för behandling av en rad svårigheter och tillstånd. Terapiformen har väl dokumenterad
effekt vid behandling av exempelvis ångest och depression. Kognitiv terapi utgår ifrån hur tankar, känslor och handlingar påverkar
varandra. Om vi förändrar en av dessa påverkas även de andra. Mindre funktionella tankar och beteendemönster kan bidra till ett
negativt mående. Arbetet inriktas på att kartlägga, ompröva och förändra dessa mönster för att uppnå psykiskt välbefinnande.

Terapeut:

Stanka Radonjic
Kontakt 0709-53 26 80