Terapier / Behandlingar

Ayurveda

Ayurveda är det mer än 5000 år gamla, Indiska hälsosystemet där du lär dig lyssna djupare på din kropp. Ayur betyder kunskap och Veda betyder liv - kunskap om livet alltså.

Inom ayurvedan ser vi hela människan och utforskar utifrån det ayurvediska systemet varje persons individuella behov. Det handlar ofta till att börja med om så tillsynes enkla saker som mat- och sovrutiner. Hur du äter din mat. Att äta den mat sm passar just dig. Och att du börja lyssna på vad din kropp vill säga dig.

Vid en Ayurvedisk hälsovägledning håller vi ett samtal om allt i ditt liv, dina rutiner och med vilken bakgrund du kommer till mig. Därefter får u ayurvedisk vägledning utifrån var just du behöver börja för att skapa mer balans i ditt liv så att du kan leva ditt liv på det sätt du mår bäst av.

Varmt välkommen!


Terapeut: 
Lisa Förlin   www.hallbarhetsholken.se