Hälsans Hus

Kurser/ Utbildningar

Satya yoga i Lund

Välkommen till Satyanandayoga i Lund, klassisk yoga med avslappning och meditation. Satyanandayoga är en klassisk form av hathayoga med yogatekniker från tantrisk tradition. Alla lektioner innehåller kroppspositioner (asana), andningsövningar (pranayama), avslappning (yoganidra), meditation samt yogafilosofi. Avslappning och meditation är i fokus.

Yoga är en levande kunskap med rötter tusentals år tillbaka i Indien vars tekniker syftar till helhet och balans. Övningarna kan anpassas till allas behov. Du kommer att lära dig göra övningarna och vidareutvecklas under kursens gång. Målet är att ge dig som deltagare en utökad känsla av integration, balans och helhet i kroppen, sinnet och själen. Yoga kan praktiseras av alla oberoende av hälsostatus och ålder, och kan fungera som ett utmärkt redskap och hjälp i vardagslivet. Man kan med fördel delta i kurserna flera gånger.

Satyananda Yoga är ett internationellt erkänt yogasystem som är djupt förankrat i en tradition men anpassat för att möta det moderna samhällets behov. Yogan inkluderar ett brett spektrum av olika yogasystem som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper yoga utövaren att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.

Yogakurser VT 2023:
Tisdag: 17.30 – 19.00, start den 7 febr. 2023 slut den 16 maj 2023

Satya Yoga drivs av Mariann Malmström (Parvati) certifierad yogalärare sedan år 2002.
För kontakt: Mariann Malmström
, 070-448 56 44