Hälsans Hus

Terapier / Behandlingar

Coaching

Coaching

I coaching arbetar vi mer handlings- och lösningsinriktat. Du arbetar med att öka din självkännedom och fokuseringsförmåga. Du hittar ditt syfte, du förbättrar din prioritering och arbetar mot balans och uppsatta mål. Du kan bli coachad inom alla områden, arbetsliv, studier, fritid, men också i personlig utveckling. Med coaching plockar du fram din egen potential på ett positivt och framtidsinriktat sätt.

Ofta kan vi hitta en väg framåt som förenar två inriktningar (samtalsterapi och coaching) till en optimal blandning, s k djup-coaching.

Terapueter

Christel Lilja
www.nyinsikt.com

Henrik Lindeberg
www.novahumanresurs.se