Hälsans Hus

Terapier / Behandlingar

Familjekonstellation

Familjekonstellation

Familjekonstellation är ett kärleksfullt arbete där vi jobbar fenomenologiskt här och nu. Vi arbetar med olösta problem och konflikter utifrån ett systemiskt perspektiv. Den enskilda individen ses som en del av ett system.
En konstellation belyser den underliggande dynamiken av individens problem och kan också ge enmer harmonisk lösning.
Problemen kan handla om hälsa, relationer och anknytning, känslotillstånd eller varaarbetsrelaterade.

Datum: lör 29/1, lör 12/3 samt sön 3/4
Tid: kl 14-19
Pris: 1200 kr/konstellation eller 300 kr/representant
Föranmälan & info: 0722-330788, www.freetob.org,
Ledare: Arpana Sonnsjö, Osho-terapeut,