Hälsans Hus

Terapier / Behandlingar

Hypnosterapi

Hypnosterapi

Hypnos, även kallad trans, är ett förändrat medvetandetillstånd som alla
människor har erfarenhet av, antingen då man befinner sig i en intensiv
koncentration eller i ett mer meditativt avslappnat tillstånd. Kroppen och
sinnet befinner sig i ett tillstånd av fördjupad avslappning, vilket ökar
individens mottaglighet för suggestioner* och föreställningar.
I detta avslappnade tillstånd är individens psykologiska försvarsmekanismer
inte heller lika aktiva, vilket avsevärt ökar möjligheterna att frigöra bortträngda minnen och känslor.

Detta gör hypnosen, som ett terapeutiskt verktyg, mer djupgående och därmed mer långtidsverkande.

*Suggestion = suggestionsterapi innebär att man ”nöter in” positiva budskap som ska
ersätta negativa tankar och beteenden. På så sätt förändrar man de känslor och attityder
som finns kring problemen, med hjälp av suggestionerna.

Terapueter

Antje Swart
www.holistic-hypnosis.se