Hälsans Hus

Terapier / Behandlingar

Konstellationsterapi

Konstellationsterapi

Kanske upplever du att du sitter fast i en gammal relation, har en orealistisk rädsla, oro eller känslor av skam och skuld som är svåra att härleda.
Vi utgår från vårt anknytningsmönster och ett systemiskt perspektiv där vi har med oss tidigare generationer i vårt att sätt att se på bakomliggande orsak och dynamik.

Terapueter

Katarina Lundblad
www.levnu.net