Hälsans Hus

Terapier / Behandlingar

Mindfulness

Mindfulness

Vi möts i en atmosfär av acceptans, lyhördhet och direkthet och utforskar vad du upplever i stunden lager för lager.
Du kommer med en situation som är gammal eller aktuell och vi utgår från vad du upplever i kroppen; känslor, tankar och förnimmelser.

Terapueter

Christel Lilja
www.nyinsikt.com

Katarina Lundblad
www.levnu.net