Hälsans Hus

Terapier / Behandlingar

Peter Hess klangmassage

Peter Hess klangmassage

Människans harmoni, både inre och med omvärlden, blir hotad genom vardagsstressen. Här ingriper Peter Hess-Klangmassagen (efter Peter Hess) som en ytterst verksam avslappningsmetod. Klangavslappning löser upp alla bekymmer, sorger, osäkerhet och blockeringar som man samlar på sig i vardagen. Att släppa alla dessa problem är en utgångspunkt för att stärka livs- och självläkningskrafterna.

Urgamla insikter om klangernas verkan ligger till grunden för klangmassagen. Redan för 5000 år sedan användes klangerna i den indiska läkekonsten. Inom den österlänska livsåskådningen är människan skapad ur klangen. Människan är klang. Är människan i “sam-klang” med sig själv och omvärlden kan hon även skapa ett fritt liv och gestalta det kreativt.

Peter Hess utvecklade klangmassagens metodik ur mångaldiga klangupplevelser i Tibet och Nepal. Klangmassaens grund är den forskning och de experiment som gjorts om hur traditionell musik påverkar kropp och pryke. Under många år av praktiskt utövande har Peter Hess anpassat dessa kunskaper till den väster-
länska människans behov. Resultatet av detta arbete ges vidare i utbildnings-
grupper både i Tyskland och andra länder.

Klangmassagens kännetecken är:
Att djup avslappning uppnås eftersom klangen tilltalar människans ursprungliga förtroende;
Att problem släpps samt spänningar och blockeringar löser upp sig genom denna djupa avslappning;
Att genom klngen ge en mjuk massage och harmonisering av varje enskild cell i kroppen;
Att positivt påverka självmedvetandet, kreativiteten och skaparkraften;
Att stärka självläkningskraften och få en ny livsglädje.

Klangmassagen används till djup avslappning med ovannämnda verkningar. För kroppsliga och själsliga sjukdomar hänvisas till legitimerade läkare.

Terapueter

Iris Krüger