Hälsans Hus

Terapier / Behandlingar

Reiki Healing

Reiki Healing

Reiki är en mjuk energimetod för friskvård, omvårdnad och behandling. Reiki är en tusentals år gammal healingform och är godkänt av WHO samt praktiseras på sjukhus i England, Skottland, Israel, Australien och på mer än 70 sjukhus i USA. I Norge ger man Reiki på bl.a. till cancerpatienter vilket också är vanligt i USA. Det finns väl dokumenterad forskning på det.

Reiki är en friskvårdsmetod vilket innebär att du kan få Reiki genom din arbetsgivare.

Den forntida healingmetoden återupptäcktes i Japan, i början av nittonhundratalet, av dr Mikao Usui (1865 – 1926). Ordet Reiki består av två japanska ord, rei och ki. Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Ki är livsenergin, som flödar genom allt levande; människor, djur och växter. Allt levande är beroende av livsenergin. I människokroppen kommer den huvudsakligen in genom våra sju stora energicentra, vilka kallas chakra. Inne i kroppen har vi ett nätverk av energibanor, meridianer (som man använder sig av vid akupunkturbehandling enligt kinesisk teori). Energin ger kraft till organ och celler i vår kropp, och även till vårt psyke. När energiflödet störs eller hindras, störs också funktionerna i kroppen. Ofta kallas dessa energistörningar för blockeringar.

Livsenergin påverkas starkt av våra tankar och känslor: negativa sådana försämrar livsenergins strömningar, medan positiva tankar och känslor stärker flödet. Eftersom vi människor ibland har negativa känslor och tankar har vi alla oftast mer eller mindre blockeringar i kroppen. Problemen uppstår dock när blockeringarna blir långvariga, när man har fastnat i ett negativt känslo- och tankemönster. Det är dessa blockeringar som kan ge olika sjukdomssymtom.

Reiki, den Universella Livsenergin, helar kroppen genom att flöda in till de blockerade delarna, och ladda dem med den positiva energin. Reikin höjer också frekvensen på energin inuti och utanpå kroppen. Resultatet blir att den negativa energin upplöses och försvinner. När energin åter flödar utan blockeringar får kroppen en chans att läka sig själv.

En reikibehandling är väldig skön och avslappnande. Många somnar till under behandlingen då spänningar, nervositet och stress släpper.

Hur behandlingen går till?

Behandlingen sker liggande på en behandlingsbänk (fullt påklädd) och nedbäddad med kudde och filt. Det går lika bra att sitta om du av någon anledning inte kan ligga ned. Reikiterapueten överför universell energi genom att håller händerna stilla på eller en bit ovanför kroppen. En hel behandling brukar bestå av en rad olika handpositioner, från huvud till fötter, på både fram och baksidan av kroppen.

En vanlig behandling tar cirka 60 – 90 minuter.

Upplevelsen under en behandling och känslan efteråt är helt individuell. Energin under själva behandlingen kan upplevas som värme eller kyla. Många känner avslappning och känslor av frid, trygghet och väl befinnande efter behandlingen.

Efter en tids regelbundna behandlingar är det vanligt med bestående känslor av avslappning och balans. Det ger en bra grund för dig att ta itu med det du vill i ditt liv.

En reikibehandling ger dig bland annat:
Ökad medvetenhet, kreativitet och självkännedom
Stressreducering
Emotionellt lugn
Balansering och förstärkning av energiflödet
Smärtlindring
Hjälp att frisläppa känslor
Utrensning av gifter och slaggprodukter
Aktivera kroppens självläkande förmåga
Aktiverar endorfin utsöndring
Aktiverar serotonin utsöndring
Aktiverar blodciskulationen
Oxytocin aktiveras genom beröring
Förebyggar och motverkar ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller ryggr
Har positiva effekter för personer som har sömn- och koncentrationssvårigheter orsakade av stress på arbetsplatsen

Terapueter

Edita Juchneviciute
mob. 0708 94 67 16, https://www.bokadirekt.se/harmoni%20oasen/Var
E-post:

Mikael Jansson – Inside & Beyond
Telefon: 0708-990134
E-post:
Bokning: https://www.bokadirekt.se/places/inside-beyond-mikael-jansson-48559