Hälsans Hus

Terapier / Behandlingar

Samtalsterapi

Samtalsterapi

Målet med samtalsterapi är att Du skall finna en väg som leder framåt, mot ökad självkännedom och en bättre balans.
Du ska kunna hitta Ditt syfte, utnyttja hela Din potential och ta ansvar för och styra Ditt liv.
Frågor som man kan arbeta med är relationsproblem, arbetsrelaterade problem, livskriser och personlig utveckling m.m.

Terapueter

Henrik Lindeberg
http://www.novahumanresurs.se

Katarina Lundblad
http://www.levnu.net, http://www.ledarskap-mindfulness.se

Zhao Ming Stödsamtal
Zhao Ming: www.tcm.zhao-ming.com
e-mail:
Mobil: 073 999 7586