Hälsans Hus

Terapier / Behandlingar

Yoga

Yoga

Yoga är sanskrit och betyder förening: förening mellan kropp och själv…

I yoga ligger fokus på framför allt balans, inre men även yttre balans där man lär sig att fokusera på stillhet ofta sittande eller stående i olika kroppsställningar/asanas.

När man arbetar med yoga så innebär det stora förändringar; man upplever inte bara att kroppen förändras, att man orkar mer, blir smidigare och starkare utan man upplever även ett inre lugn; man lär sig att stressa av, lyssna inåt och att finna ro.
Utöver det fysiska kroppställningarna, ”asanas”, är det mycket fokus på andningsövningar, meditationer och avslappningstekniker vilka alla är centrala begrepp inom yogan.

Traumasensitive Yoga

Iris Krüger

PT Yoga

Iris Krüger

Klangyoga

Iris Krüger

Satya Yoga

Mariann Malmström